Iliqqusituqaq

Titiraqhimayuq Naunaitkutikhanik: 

kangiqtugaapik - qijungmit aaqqiksimajuq 2004

Nakataqaqtun: 

Aadjikutavyat piksaliuqhimayut