Iliqqusituqaq

Tuktuup aminga annuraat-panniqtuuq 1981

GQ (angutittiavangnut arraagu pingasuirlugu kimirruagaq) tikilauqtuq papniqtuumut ajjiliuqtaukataglutik niglasuktuqsiutimit annuraaqsimalutik; kingulliqpaangani ullurmi ajjiliurikataktut inungnit piqqusituqaqtitut tuktunit annuraaqsimajunit.