Iliqqusituqaq

Titiraqhimayuq Naunaitkutikhanik: 

ausuittuq - qijuk qajaq aaqqiksimajuq 1994

Nakataqaqtun: 

Aadjikutavyat piksaliuqhimayut