Tingmiat, nirjutiit amma angunasungniq

Titiraqhimayuq Naunaitkutikhanik: 

talurjuaq - tuuni ittunga atuqtuq kakivangmit aulasautimiglu iqalugasukłuni 1976 - 1

Aadjikutavyat piksaliuqhimayut